Home Kérdések, válaszok Általános ismeretek Mi a hippokratészi eskü?

Mi a hippokratészi eskü?

23
0

Ezt az esküt tartják az orvosi etika alapjának, az orvosi eskü szövege. Hogy hangzik?

„Esküszöm Apollonra, az orvosra és Asklepiosra és Hygieriára és Panakeiára és az összes istenekre és istennőkre – tanúkul híva fel őket – hogy meg fogom tartani képességem és szándékom szerint a következő esküt és írott kötelezvényt…

Diaetetikus rendeléseimet képességem és szándékom szerint a betegek hasznára fogom elvégezni, nem pedig ártalmára és kárára.

És halált okozó szert nem fogok senkinek sem kiszolgáltatni, még kérésére sem, sőt ilyenféle tanácsot sem fogok adni, és hasonlóképp nem fogok adni nőnek sem magzatelhajtószert (csapot)…

És nem fogok vágni még kőbetegségben szenvedőket sem, hanem útjukból kitérek majd azon mesterembereknek, akik ezt a gyakorlatot űzik. És ahány házba csak belépek, a betegek hasznára fogok belépni, távol tartva magamat minden egyéb szándékos és kárt okozó jogtalanságtól, főleg pedig a nemi visszaélésektől, úgy női, mint férfi testtel, mind a szabadokkal, mind pedig a rabszolgákkal szemben.

És ha olyat látok vagy hallok orvosi kezelés közben vagy akár a therapia körén kívül az emberek életéről, amit nem szabad kifecsegni, azt el fogom hallgatni, abban a véleményben, hogy az efféle dolgokat szent titkok módjára kell megőrizni…”

Ezt az esküt tartják az orvosi etika alapjának. Csakhogy nem hippokratész tollából származik. Az eskü megtiltja az orvosoknak, hogy magzatelhajtástés sebészi beavatkozást végezzenek, és a halálba segítsék a betegeket. Az orvosok megígérik, hogy amit látnak és hallanak, azt titokban tartják.

Ki volt Hippokratész?

Hippokratész görög orvos volt, i. e. 460 körül született Kos szigetén. Aszklépiosztól, a gyógyítás istenétől származtatták. Annyi bizonyos, hogy ősi hagyományokkal rendelkező orvoscsaládban született. Aszklépiosz jelképe a botra tekeredő kígyó, a gyógyszerészek szimbóluma. Hippokratészt tartják a modern orvostudomány megalapítójának. A betegségekért nem az isteneket tette felelőssé, hanem az ésszerű orvosi magatartást hangsúlyozta, mely megfigyelésre és a betegségtünetekre támaszkodik.

Megváltozik az eskü?

Brit és amerikai orvosok a hippokratészi elvekre épülő orvosi etikai kódex megújítását készítették elő Londonban. Nézetük szerint eljárt fölötte az idő, és az új eskü szövegét a napi élet gyakorlatához igazítanák. Egyébként Magyarországon senki sem tesz fogadalmat a hippokratészi esküre. Az orvosegyetemek mindegyikén eltérő a szövege az orvosi fogadalomnak.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here