Home Kérdések, válaszok Az emberi lélek Hogyan segít a gyermekasztrológus a hiperaktív gyerekeken?

Hogyan segít a gyermekasztrológus a hiperaktív gyerekeken?

18
0

A hiperaktív gyermekek problémái és beilleszkedési nehézségei

Mi is az a hiperaktivitás? Sokan a rossz gyerek szinonimájaként használják ezt a jelzőt.

A figyelemzavar-hiperaktivitás valóban létező jellegzetes tünet együttes. Olyan krónikus eltérés, melynek bizonyos tünetei, részjelenségei már 7 éves kor előtt szembetűnőek. A diagnózis felállításához a figyelmetlenség, a hiperaktivitás-impulzivitás tünetei közül kellő számú tünet együttes jelenléte szükséges az elmúlt 6 hónapban. A tünetek jelenléte kifejezett funkciókárosodást (nehézségeket, konfliktusokat) okoz a gyermek mindennapjaiban az iskolában, a kortárskapcsolatokban, a családban. A diagnózis fontos pillére, hogy kizáró kritériumokat is alkalmaz: a tünetek nem magyarázhatók meg valamely más egészségi állapot, gyógyszerhatás, vagy egyéb gyermekpszichiátriai zavar tüneteként, következményeként.

Manapság a hiperaktivitás egy életre szóló kihívás mind a gyermekek, mind a környezetében élő felnőttek számára az általánosságban tapasztalt társadalmi elutasítás és megbélyegzés miatt. Ez az eltérés és az ebből adódó sajátosságok, bár gyermekkorban jelentős hátrányt jelentenek, felnőttkorban kifejezetten előnyösen kamatoztathatók, ha idejében felismerik, és a megfelelő fejlesztést alkalmazzák. Ezeknek az embereknek kiemelkedő kreativitása, újszerű a probléma megközelítése, rugalmassága, vezetői intuíciói a későbbiekben nem ritkán különleges pozíció elérését teszik lehetővé.

Sikeres üzletemberek, élsportolók, eredményes kutatók, tudósok egész sora mutatott hasonló tüneteket felnőttkorukban.

A legnagyobb hátrányt az okozza ezeknek a gyermekeknek, hogy a társadalom elítélő és kirekesztő magatartása miatt, általában későn diagnosztizálják a problémát, így addigra már komoly problémákkal találja szembe magát az Őket körülvevő környezet. A hiperaktivitásról sokat hallani, de általában mindig csak a negatívumokat, hiszen a mindennapokban ezekkel a találkozunk esetükben. Ennél sokkal rosszabbak az álhírek, a gyógyszerezésről szóló rémtörténetek, amik könnyen megijeszthetik a szülőket. Ennek az állapotnak a pozitív értékeit, kezelhetőségét kevesen ismerik, pedig egy korai fejlesztéssel kezelt gyermek, képessé válik a társadalmi beilleszkedésre, abszolút képes a jó képességeit a mindennapi átlagos életben kamatoztatni. Ezek a gyermekek amellett, hogy nagyon jó képességek birtokában vannak, nagyon érzékenyek is. Rögtön megérzik, ha valaki türelmetlenül és elutasítóan áll hozzájuk, és mintegy tükörként reagál vissza az adott helyzetben.

Ha a gyermekek nevelésében közreműködő, együttműködő felnőttek tisztában vannak azzal, hogy milyen nehézségek állnak a markáns, zavaró viselkedés hátterében, akkor van lehetőség a nevelői környezet, attitűd átformálásával olyan helyzetet teremteni, amelyben az egyén a nyilvánvaló hiányaival együtt képessé válik a tanulásra, a fejlődésre.

Emellett rendkívül nagy hangsúlyt kell fektetni a gyermekek speciális érdeklődésének, tehetségének gondozására. Az ezekben elért sikerek megvédik a gyermekek önértékelését, önbecsülését, gyakran önkontrollra, önfegyelemre, kitartásra tanítják Őket.

A mai oktatási környezetben minden sajátos nevelési igényű gyermek bajba kerülhet, legyen a háttérben figyelemzavar-hiperaktivitás, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulália, vagy alacsonyabb intellektus, bármely más jellegű speciális nehézség, autisztikus fejlődés, vagy akár kimagasló tehetség, intellektuális képességek.

Megfelelő hozzáállás hiányában ezeknek, az egyébként kiemelkedő képességű gyermekeknek, a sorozatos negatív visszajelzések, korlátozások következtében önértékelése, önbizalma súlyosan sérül, mely további viselkedésben megmutatkozó zavarokban jelenik meg. A későbbiekben komoly problémát okoz, ha a gyermek érvényesítési eszközévé válik a bármi áron való ellenkezés, az ún. oppozíciós magatartászavar alakul ki, mely gyakorlatilag működésképtelenné teszi Őt a közösségben.

Épp ezért nagyon fontos, hogy a probléma minél előbb felismerésre kerüljön, így mód nyílik arra, hogy egész kicsi korban személyre szabottan megkapja a hátránnyal küzdő gyermek a segítséget.

Természetesen a tárgyi és eszközbéli hiányosságot nem tudjuk pótolni, de a személyi feltételek javulása elérhető, segítve ezeknek a gyerekeknek abban, hogy a társadalom hasznos tagjai lehessenek.

Dudás Mária

gyermekasztrológus

Telefon: 06/30-4515002, e-mail: astromarcsi@gmail.com, www.belsobeke.atw.hu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here