Home Kérdések, válaszok Az emberi lélek Kik a kristály gyerekek?

Kik a kristály gyerekek?

44
0

Részlet dr. Doreen Virtue: Kristály Gyerekek című könyvéből

Legelőször a szemüket vesszük észre. Nagyok, áthatóak, és életkoruk ellenére bölcsen csillognak. Szemeik hipnotikus mó­don babonáznak meg bennünket, és mindeközben teljes mérté­kig belelátnak a lelkünkbe.

Talán már volt is szerencséd találkozni ezen különleges gyermekek új nemzedékével, akik gyorsan népesítik be a Földünket. Boldogak, elbűvölőek, és megbocsátóak. Ezek az új fényküldöttek, akik nagyjából hétévesek, nem olyanok, mint az előző generáció gyermekei. Sok tekintetben tökéletesek, megmutatják az utat, egy pozitív célt, amerre az emberiség tart!

Az idősebb gyermekeket – hozzávetőlegesen hét és huszonöt év körüliek – „indigó gyermekeknek” nevezzük, akik néhány tekintetben osztoznak a kristály gyermekek tulajdonságaiban. Mindkét generáció rendkívül érzékeny és pszichikai képességekkel megáldott. Fontos életcéllal érkeztek a Földre. A fő különbség a temperamentumukban figyelhető meg. Az indigó gyermekek harcos lelkűek, mivel kollektív céljuk az, hogy eltöröljék azokat a régi szemléletmódokat, amelyekből többé már nem lehet profitálni. Azért vannak itt a Földön, hogy megdöntsék azokat a kormányzati, oktatási és jogi rendszereket, melyek nélkülöznek minden tisztességességet. Ahhoz, hogy ezt véghezvigyék, temperamentumosnak és elkötelezettnek kell lenniük.

Azok a felnőttek, akik ellenállnak a változásoknak, és akik nagyra becsülik a fennálló rendet, félreérthetik az indigó gyermekeket. Sokszor téves pszichiátriai diagnózist állítanak fel velük kapcsolatban, olyan címkékkel illetik őket, mint például: hiperaktív gyermekek (ADHD – Attention Deficit with Hiper-activity Disorder), vagy figyelemzavarral küszködő gyerekek (ADD – Attention Deficit Disorder). A sajnálatos ebben az, hogy amikor elkezdik őket kezelni, akkor elveszítik érzékenységüket, csodálatos spirituális képességeiket és küzdőszellemüket.

Velük ellentétben a kristály gyerekek igen derűsek és kiegyensúlyozottak. Persze vannak időnkénti dühkitöréseik, de ezek a gyerekek igencsak megbocsátóak és könnyen kezelhetőek. A kristály gyerekek képviselik azt a generációt, amelynek tagjai az indigó gyerekek úttöréséből profitálnak. Először is, az indigó gyerekek egy „hosszú éles kést hordoznak” magukkal, mellyel bármely integritást nélkülöző dolgot „lenyesnek”. így a kristály gyerekek ezt a megtisztított nyomot követik majd egy biztonságosabb és egy sokkal biztosabb világba. A megnevezéseket, mint pl. „indigó” és „kristály” ez a két generáció azért kapta, mert ezek azok a kifejezések, melyek a legpontosabban írják le az aurájuk színét és azok energiamintáját. Az indigó gyerekeknek nagyon sok kék szín van az aurájukban. Ez a szín a homlokcsakra színe, mely a fej belsejében található, és a két szemöldök közötti energiacentrumnak felel meg. Ez a csakra felel a tisztánlátásért, vagy azért a képességért, mely az energiát, a látomásokat vagy szellemeket érzékeli. Az indigó gyerekek nagy része rendelkezik ezzel a képességgel.

A kristály gyerekek gyönyörű, sokszínű, átlátszó aurával rendelkeznek. Olyan pasztellszínben pompáznak, mint például egy kvarckristály prizma-effektusa. Ez a generáció rendkívüli módon vonzódik a kristályokhoz és a kövekhez. Innen kapták a nevüket.

A kristály gyerekek jellemzői az alábbiak:

– általában 1995-ben vagy azután születtek,

– nagy szeműek és átható a tekintetük,

– vonzó személyiséggel rendelkeznek,

– nagyon szenvedélyesek,

– későn kezdenek el beszélni,

– nagyon muzikálisak, és hamarabb „énekelhetnek”, mint beszélnének,

– a beszédhez telepátiát és saját maguk által kialakított jel­beszédet alkalmaznak,

– autizmussal vagy Asperger szindrómával diagnosztizálják őket,

– kiegyensúlyozottak, édesek és kedvesek,

– megbocsátóak a többiekkel szemben,

– nagyon érzékenyek és empatikusak,

– nagyon szoros összeköttetésben állnak a természettel és az állatokkal,

– gyógyító képességgel rendelkeznek,

– nagyon vonzódnak a kristályokhoz és kövekhez,

– gyakran beszélnek angyalokról, spirituális vezetőkről és előző életbéli emlékekről,

– rendkívüli művészi adottságaik vannak és kreatívak,

– a vegetáriánus ételeket és italokat kedvelik a megszokott ételekkel szemben,

– lehetnek vakmerő felfedezők és hegymászók, rendkívüli egyensúlyérzékkel megáldva.

Az Ezredforuló gyermeke

1995-öt írtunk. Akkoriban nagyon sokan éreztünk mardosó nyugtalanságot a gyomrunkban. A materialista 80-as évek csúcsán értelem után kutattunk, utat kerestünk, hogy hozzájá­ruljunk a világ „jólétéhez”. Ez volt az új spirituális reneszánsz kezdete. Megtanultunk befelé figyelni, és magunkban keresni a beteljesedést.

Sok egyénnek emelkedett spirituális tapasztalásban volt része abban az évben. 1995. július 15-én történt, hogy egy angyal hangos, morajló hangja segített karcolás nélkül megúsznom egy fegyveres autórablást. Ettől a tapasztalattól kezdődően annak szenteltem az életemet, hogy másokat a spiritualitásra tanítsak. Ezen kívül számtalan emberrel találkoztam világszerte, akiknek szintén spirituális ébredésben volt részük abban az évben.

Ez egyáltalán nem csoda, hiszen akkor kezdtek a kristály gyerekek a Földre érkezni. Tudták, hogy a felnőttek végül is készen állnak a gyerekek magasabb vibrációjára, valamint tisztább életstílusukra. Már akkor is élt néhány idősebb kristály gyerek itt a Földön. Ők felderítők voltak – a kristály gyerekek első generációja, akik azért jöttek, hogy felmérjék a helyzetet, és álmaikban számoljanak be arról. A korábbi kristály gyerekek voltak azok, akik jelezték, hogy 1995 az az év, amikor a „terep” alkalmas a kristály gyerekek leszületéséhez. A kristály gyerekek száma azóta is emelkedik. Emellett, az újonnan leszülető kristály gyerekek egyre növekvő, mély spirituális képességekről tesznek tanúbizonyságot.

Félreértett képességek

Ahogy már korábban is említésre került, a kristály gyerekeket megelőző indigó gyermek-generáció kijárta az utat számukra. Az indigó gyerekek egyik spirituális képessége abban rejlik, hogy képesek „kiszagolni”, ha valaki nem becsületes, ahogy a kutyák is megérzik, ha valaki fél tőlük. Az indigó gyerekek tudják, ha valaki hazudik nekik, vagy leereszkedő velük szemben, vagy ha manipulálják őket. Mivel az indigó gyerekek kollektív célja egy új, becsületes világ alapjainak a megteremtése, belső detektoraik, melyek a hazugságot jelzik, veleszületettek. Az ilyen harcos lelkek néhány felnőttre is fenyegetőek. Ráadásul, az indigó gyerekek képtelenek alkalmazkodni a nem teljesen jól működő helyzetekhez otthon, iskolában vagy a munkahelyen. Nincs meg bennük az a képesség, hogy elvonatkoztassanak az érzelmeiktől, és megjátsszák azt, hogy minden rendben van, hacsak nem kezelik vagy gyógyszerezik őket.

A kristály gyerekek veleszületett spirituális adottságait szintén félreértik, főleg telepatikus képességeiket, mely gyakran együtt jár azzal, hogy jóval később kezdenek el beszélni, mint a legtöbb kisgyermek. Az új világban, ahová egyre több indigó gyerek érkezik, sokkal inkább tudatában leszünk intuitív gondolatainknak és érzelmeinknek; nem fogunk annyira a beszélt vagy írott szóra hagyatkozni. A kommunikáció gyorsabb lesz, sokkal direktebb, sokkal becsületesebb, mivel gondolati formában valósul majd meg. Már most egyre többen kezdünk kapcsolatba lépni saját pszichikai képességcinkkel. A paranormális jelenségek iránti érdeklődésünk magas szinten áll, nagyon sok könyv, tv-show és film készül ebben a témában.

Így tehát nem meglepő, hogy az indigó gyerekeket követő generáció hihetetlen mértékig telepatikus. Ahogy már korábban is érintettem ezt a témát, a kristály gyerekek közül nagyon soknak késleltetett a beszédfejlődése, s nem ritka az sem, hogy három-négyéves korukig kell várni, míg elkezdenek beszélni. De a szülőknek ennek ellenére nem okoz problémát csendes gyermekeikkel való kommunikáció – közel sem! A szülők gondolati kommunikációt folytatnak kristály gyermekeikkel; a kristály gyerekek pedig a telepátiát és a saját maguk által kialakított jelbeszédet használják, valamint hangokat (beleértve a dalokat), hogy elérjék azt, amit akarnak. A gond akkor kezdődik, amikor a kristály gyerekek beszédéről az orvosok és pedagógusok megállapítják, hogy „abnormális”. Nem véletlen, hogy minél nagyobb számú kristály gyermek születik, az autizmus diagnosztizálása is egyre nagyobb méreteket ölt!

Az igaz, hogy a kristály gyerekek különböznek a többi generációtól, de miért kellene kórosnak találnunk ezeket a különbségeket? Ha a gyerekek ügyesen kommunikálnak otthon, és a szülők nem észlelnek semmilyen problémát, akkor nincs értelme olyan dolgokat problémaként kezelni, ami valójában nem az. Az autizmust a következő alapján diagnosztizálják: az autista személy a saját világában él, s nem lép kapcsolatba a többi emberrel. Az autista ember nem beszél, mert teljesen közömbös a többi emberrel való kommunikáció iránt.

A kristály gyerekek ennek pont az ellenkezői. Minden eddigi generáció közt a legkommunikatívabb, leggondoskodóbb, leghízelgőbb nemzedékek egyike. Meglehetősen filozofikusak és spirituálisán tehetségeseknek számítanak, soha nem tapasztalt kedvesség és érzékenység árad a lényükből. Például, több olyan történetet kaptam, mint amennyit ebben a könyvben el tudtam volna helyezni, amely arról számol be, hogy a kristály gyerekek spontán módon ölelik meg azokat az embereket, akiknek arra szüksége van. Egy autista gyerek ezt nem tenné meg!

Tucatnyi történet szól olyan nagyszerű történelmi személyekről, akik későn kezdtek beszélni – Albert Einstein a leghíresebb közöttük. Einstein nővére, Maja, beszámolt arról, hogy az ő briliáns elméjű testvére javában elmúlt kétéves, amikor végre elkezdett beszélni. A U.S. News O World Report 2002. december 9-ei száma szerint Einstein először akkor mondott el egy mondatot, amikor arról panaszkodott, hogy a tej, amit iszik, túlságosan forró. A megdöbbent szülők kérdezték tőle, hogy miért nem beszélt már korábban is. „Mert” – válaszolta feltételezhetően a kis zseni – „azelőtt minden rendben volt.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here