Home Kérdések, válaszok Az emberi lélek Miért vallunk kudarcot?

Miért vallunk kudarcot?

14
0

A kudarc 54 fő oka

1. A szokás, miszerint határozott szándékok és célok nélkül sodródunk a körülményektől függően.

2. Veleszületett örökletes testi tulajdonság.

3. Tolakodó kíváncsiskodás más emberek ügyei iránt.

4. Az egyértelmű életcél hiánya.

5. Nem megfelelő iskolázottság.

6. Az önfegyelem hiánya, ami általában túlzott falánkságban, ivásban és nem szertelenségben, valamit az önfejlesztés iránti közönyben nyilvánul meg.

7. A középszerűség meghaladására irányuló ambíciók hiánya.

8. Betegség, amit általában a rossz gondolkodás, a kedvezőtlen étrend vagy a testgyakorlás hiánya okoz. (Ugyanakkor ne feledjük, hogy egyes emberek, mint például Helen Keller, erősen korlátozott fizikai képességeik ellenére is nagy szolgálatot tudtak tenni más embereknek.)

9. Kedvezőtlen környezeti hatások gyermekkorban. Úgy találták, hogy az egyén legalapvetőbb jellemvonásai hétéves korára kialakulnak.

10. Kitartás hiánya a megkezdett dolgok végigvitelében.

11. A negatív lelki beállítottság szokásként való rögzülése.

12. Az érzelmek feletti kontroll hiánya.

13. Ingyenes jótéteményekre való vágyakozás, ami általában a szerencsejáték szenvedélyében fejeződik ki.

14. Az azonnali és határozott döntéshozatal elmulasztása, s ha már a döntések megszülettek, a mellettük való kitartás hiánya.

15. Egy vagy több a hét alapvető szorongás közül.

16. Kedvezőtlen párválasztás és házasságkötés.

17. Túlzott óvatosság az üzleti és szakmai viszonyokban.

18. Mindenfajta óvatosság hiánya.

19. A társak helytelen megválasztása az üzleti és szakmai viszonyokban.

20. Kedvezőtlen hivatás-választás, vagy a döntés teljes elmulasztása.

21. A pillanatnyi feladatra való erőösszpontosítás hiánya egy adott időpontban.

22. Válogatás nélküli költekezés a bevételek és kiadások ellenőrzése nélkül.

23. Az IDŐ leghasznosabb beosztásának és felhasználásának hiánya.

24. A lelkesedés kontrolljának hiánya.

25. Intolerancia – a lélek bezárkózása, különösen a vallási, politikai és anyagi kérdéseket érintő tájékozatlanság vagy előítélet okán.

26. Az összhang szellemében való együttműködés elmulasztása más emberekkel.

27. Érdem és munkálkodás híján szerzett hatalom vagy gazdaság birtoklása.

28. A hűség szellemének hiánya azok iránt, akiknek a hűség kijár.

29. Kontrollálatlan én-központúság és hiúság.

30. Az a szokás, ha valaki a szükséges tények közvetlen ismerete nélkül alkot véleményt vagy sző terveket.

31. A kedvező lehetőségek észrevételéhez szükséges látásmód és fantázia hiánya.

32. A szükséges minimumot meghaladó többlet szolgálatok megtételétől való vonakodás.

33. A másoktól származó valós vagy vélt sérelmek megbosszulásának a vágya.

34. A goromba vagy istenkáromló beszéd szokása.

35. Rosszindulatú pletykák terjesztése más emberekről.

36. Antiszociális beállítottság a törvényes intézmények vagy vezetőik iránt.

37. A Végtelen Intelligencia létezésében való hitetlenkedés.

38. A kedvező eredményekkel járó imádságról való tudás hiányosságai.

39. Képtelenség arra, hogy valaki hasznát vegye azok tanácsainak, akik tapasztalataira gyakran szüksége van.

40. A személyes adósságok visszafizetésének elhanyagolása.

41. A hazudozásra vagy az igazság eltorzítására való hajlandóság.

42. Mások bírálgatása olyankor, amikor ezt senki nem kérte.

43. Túl sok kötelezettség vállalása.

44. Olyan anyagi javakra való áhítozás, amelyekre az embernek nincs szüksége.

45. A választott célok eléréséhez szükséges mértékű önbizalom hiánya.

46. Alkoholizmus vagy narkománia.

47. A dohányzás túlhajszolása, különösen a lánc-cigarettázás szokása.

48. Laikusoknak az a szokása, hogy szerződésekben vagy jogi ügyekben önmaguk prókátorai legyenek.

49. Mások megjegyzéseinek jóváhagyása olyankor, amikor ennek kockázata tisztázatlan.

50. A halogatás szokása – amikor valaki holnapra tolja azt, amivel már tegnapelőtt kellett volna foglalkoznia.

51. A kényelmetlen helyzetekből való elmenekülés, ahelyett, hogy az ember kézbe venné a dolgot.

52. A szokás, hogy valaki túl sokat fecseg, és túl kevéssé hallgat meg másokat. Az ember semmit nem tanul abból, hogy beszél, s ugyanakkor a tanulás útján jár, ha mások mondanivalóját meghallgatja.

53. Másoktól származó kedvezmények elfogadása viszonzás nélkül.

54. Szándékos károkozás üzleti vagy szakmai ügyekben.

Gondosan teszteld le önmagad a kudarcnak mind az ötvennégy oka szerint, s ha az önvizsgálat minden egyes elemre nézve rendben levőnek mutat, aligha fog rajtad a kudarc valaha is felülkerekedni. Ráadásul, ha ezen okok mindegyike szerint megfelelőnek találod magad, nem kell egy fogászati beavatkozás vagy egy műtét miatt aggódnod, mert mindent ellenőrzésed alatt tartasz.

Miután értékelted önmagadat, érdekes és hasznos lehet, ha a kudarc mindezen okainak tekintetében valaki más is értékel téged – olyasvalaki, aki kellőképpen ismer, s van elég bátorsága megengedni, hogy az ő szemüvegén át lásd magad.

Napoleon Hill: A nehézségek nagy haszna (részlet)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here