böngészés kategória

Természetfölötti

Mit jelent az álomban a halál?

A halállal kapcsolatos álmok nem valós halálesemény bekövetkezését jelzik. Ez az álomkép arra figyelmeztet, hogy az álmodó érzései, gondolatai és szándékai veszendőbe mehetnek, ezért élete valamely területén tudatos változtatásra van…

Mit jelent az álomban a szülés?

Mire figyelmeztet az álomban a gyerekszületés, a koraszülés és a születési rendellenesség? A várandósság, a szép és a csúnya csecsemő? Mit jelent az alvó, a lázas, a síró csecsemő? Az etetés, a pelenkázás? A szülés az álomban a…

Mi az imádság?

Az imádság az ember kísérlete arra, hogy kapcsolatba lépjen Istennel vagy más szellemi lényekkel. Sokféleképpen lehet imádkozni: egyedül vagy közösségben, spontánul vagy formálisan, hangosan vagy csöndesen, templomban vagy otthon. Ha egy…

Mi a teleportálás?

Teleportálásról akkor beszélünk, amikor egy személy vagy tárgy hirtelen egyik helyről a másikra kerül. Több kultúrkör mítoszai és legendái említik ezt a jelenséget, és számos megerősített feljegyzés számol be a távszállításról. A „tele”-…

Mi a szent idő?

A vallásokban kétféle időfelfogás létezik. Ezek alapvetően meghatározzák a hit jellegét és doktrínáit. A ciklikus időmodell (pl. a hinduizmusban, a buddhizmusban) feltételezi, hogy az időnek nincs kezdete és vége. Legismertebb…

Mi a szent hely?

Némely helyek azért szentek, mert vallástörténetileg fontosak (pl. Buddha megvilágosodásának színhelye, Jézus üres sírja Jeruzsálemben, a Kába Mekkában). Más helyeknek lehet ugyan kapcsolatuk történelmi eseményekkel, de valódi…

Kicsoda a zombi?

Zombi a vudu vallásban a legfőbb isten neve. Ő egy személyben a teremtő és a legmagasabb rendű lény. Nyugaton a zombik újraélesztett holttestek. A zombi-történetek alapja is a vudu hit. A vudu vallásban a halott embereket mágusok és papok…

Mit jelent az „abrakadabra” szó?

Az abrakadabra egy varázsszó, amely használói szerint alkalmas a jóindulatú, segítő szellemek megidézésére, és védelmet nyújt a lázzal és a betegségekkel szemben. Hasonlóan a hókusz-pókusz misztikus formulához, sokan alkalmazzák még ma…

Kicsoda a mumus?

A mumussal a gyerekeket szokták ijesztgetni: „Ne sírj, mert elvisz a mumus!" „Rendesen viselkedj, mert elvisz a mumus!” A néphiedelem világában a sötétséggel hozzák összefüggésbe, és zsákos emberként is emlegetik. Láthatatlan, titokzatos…

Minek a jelképe a delfin?

A delfin szimbólum jelentése: életöröm, barátság, kommunikáció, harmónia, egyensúly, játékosság, közösséghez tartozás. Némely ezoterikus iskolák szerint ezekben a jószándékú, emberbarát állatokban az angyalok öltenek testet, hogy…

Minek a jelképe az erdő?

Az erdő furcsa, magasztos és titokzatos világ. Különleges lények laknak benne: jószándékú és ártó istenek, kísértetek, démonok, manók, tündérek, aszkéták, remeték. Csendje, félhomálya segíti a lélek sűrűjében, mély és feltáratlan rétegeiben…

Mi a vonzás törvénye?

Vezéreszméje, hogy a hasonló a hasonlót vonzza. Működését gyakran tapasztaljuk, alapelvét mégis több tudományos tény cáfolja, ezért a tudósok közül sokan kritizálják. Több megfogalmazás született már a vonzás törvényéről. A 19–20. század…

Minek a jelképe a tulipán?

A nőiesség, a szeretet, a szerelem, a természetesség, az érzékiség, a vidámság jelképe. A piros tulipán a magyar népművészet klasszikus díszítőeleme, a szerelmi szimbolika jellegzetes motívuma. Termékenységszimbólumként gonoszelhárító…

Minek a jelképe a szivárvány?

A szivárvány átjárhatóságot biztosít ég és föld − az anyagi és a spirituális világ − között, a lehetőségek teljes spektrumát fedi fel az ember előtt. Színei és hídszerű alakja jelzi, hogy a szellemi fejlődés sokféleképpen végbemehet.

Mi a 21 gramm elmélete?

Az ember a halála pillanatában 21 grammot veszít a súlyából. Ez az elmélet egy amerikai orvostól, Duncan MacDougaltól származik, és a 20. század elején keletkezett. Dr. Duncan MacDougal szerint az emberi lélek valamilyen anyag formájában…

Minek a jelképe a csiga?

A csiga lassú mozgásából és házának jellegzetes alakjából adódóan a csiga szimbólumnak sokrétű jelentéstartalma van. Jelenthet folyamatos, körforgásszerű megújulást; védekezést, biztonságkeresést, elzárkózást, szexuális elutasítást;…

Minek a jelképe a szamóca?

A szamóca szimbólumnak több jelentése is van, ezek a keresztény kultúrkörhöz kapcsolódnak. A szamóca Szűz Máriát jelképezi, mert egyszerre virágzik és terem. A bűnbeesést ábrázoló képeken a földi örömök, a csábítás szimbólumaként jelenik…

Kik azok a démonok?

A démon szó a görög daimon szóból származik, eredetileg istent jelent. A démonokról sokan azt gondoljuk, hogy ártó szellemek. Szinte minden nép mitológiájában előfordulnak. Olyan lények, amelyek se jók, se rosszak, a görögök hitvilágában…

Mit jelent a „hókuszpókusz” szó?

A "hókuszpókusz" szó egy félreértésen alapszik. Úgy alakult ki, hogy a pap az istentiszteleten latinul mondta el, hogy mit jelképez a kenyér: „Hoc est enim corpus meum” (vagyis: „Ez az én testem.”) A latinul nem tudó emberek nem ismerték a…

Mit jelképez a háromszög?

A háromszög az ellentétek feloldásának jelképe. Két ellentétes erő harmóniában kapcsolódik össze a harmadik pontban. A hármas egység a spiritualitásban az Atya, a Fiú és a Szentlélek összetartását ábrázolja. Ha a háromszög csúcsa felfelé…

Mit jelképez a meggy?

A meggy összetett jelkép. Utalhat az érett szerelemre, a Teremtőre, és mivel maga a gyümölcs piros, virága fehér, levele zöld, ezért a magyar nemzetet is szimbolizálja. A mérai menyecskék (kalotaszegi népdal) A mérai menyecskék,…

Mit jelképez a fenyőfa

A fenyőfa szimbóluma gyakran változik a kultúrák és a vallások között, de általában az örök életet, az állhatatosságot és a reményt képviseli. Itt vannak néhány általános jelentései: Örökzöld: A fenyőfák örökzöldek, vagyis egész évben…

Ki volt Raszputyin?

Raszputyin (1846−1916) vándor szerzetesként és különleges képességekkel megáldott gyógyítóként vált ismertté. A teljes neve Grigorij Jefimovics Raszputyin volt. Számos mítosz, elbeszélés és legenda él csodatévő személyével kapcsolatban.…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy